ตัวอย่าง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ เด็กอาชีวะ ออกอากาศวันที่ 23-10-2553 เวลา 9.45 น. (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)