มนต์กฤษณะกาลี จะนำพวกเขากลับมา เร็วๆ นี้ #พรหมลิขิต (พรหมลิขิต)