คำบางคำให้ความรู้สึก อบอุ่น มีเสน่ห์ แต่ในขนาดเดียวกันก็หาเหตุผลไม่ได้ และคำนั้นคือ #พรหมลิขิต (พรหมลิขิต)