สัมผัสพิศวงThesense | ไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีเงินเท่านั้น (สัมผัสพิศวง)