ดวงใจในมนตราตอนจบ | เล่นใหญ่ไฟกระพริบ (ดวงใจในมนตรา)