ดวงใจในมนตราep15 | มัทนีพบวิภูในวันที่ยากลำบาก (ดวงใจในมนตรา)