ดวงใจในมนตราep15 | ไม่ได้มาเพื่อพิสูจน์ (ดวงใจในมนตรา)