ดวงใจในมนตราep15 | เรื่องระหว่าง "มทิรา" กับ "พชร" (ดวงใจในมนตรา)