ดวงใจในมนตราep5 | ไม่ถูกชะตาเพราะแรกเจอฝังใจ (ดวงใจในมนตรา)