บุพเพร้อยร้าย|ฝากน้อง “ตี๋-ไบร์ท” ด้วยครับผม (บุพเพร้อยร้าย)