ตัวอย่าง วิ้งค์เจ้าเสน่ห์ คนพิเศษ ออกอากาศวันที่ 18-11-2555 เวลา 20.30 น. (วิ้งค์เจ้าเสน่ห์)