ตัวอย่าง Go for Speed 2 ออกอากาศวันที่ 26-12-2553 เวลา 08.20 น. (Go for Speed)