ตัวอย่าง สัมผัสพิศวง แก้วตา ออกอากาศวันที่ 19-07-2559 เวลา 11.15 น. (สัมผัสพิศวง)