ตัวอย่าง Go for Speed 24 ออกอากาศวันที่ 29-05-2554 เวลา 8.20 น. (Go for Speed)