"โป๊ป + เบลล่า" ตื่นเต้นรอชม !! (พ่อริด+แม่พุตตาน) ใน #พรหมลิขิต (พรหมลิขิต)