พี่จะตีนะเนยep11 | Scenes ประทับใจใน EP11 (พี่จะตีนะเนย)