Untitled Document


เกมสำหรับคนช่างสังเกต
ปลุกเซลล์สมอง ประลองปัญญา

Concept
โดยปกติแล้วสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ล้วนเป็นพรรคเป็นพวก เป็นหมวดเป็นหมู่ เกือบทั้งนั้น… แต่ขณะเดียวกัน ก็จะมีสิ่งที่แตกต่างไปจากพวก หรือที่เรียกว่า “แกะดำ”
โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องอาศัยการสังเกต ความรู้รอบตัว ปฏิภาณไหวพริบ เพื่อวิเคราะห์หาสิ่งที่แตกต่างไปจากกลุ่ม นอกจากนั้นผู้เข้าแข่งขันจะต้องอาศัยดวงและเดาใจทางรายการ ว่าจะหยิบยกประเด็นใดมาตั้งคำถาม เพราะในโจทย์แต่ละข้อจะมีตัวหลอก เพื่อให้ผู้แข่งขันไขว้เขว และสับสน ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านจะต้องวิเคราะห์ให้ดี วิเคราะห์ให้ลึก แล้วคุณจะพบ “แกะดำ” ....
วิธีการเล่นเกมส์
1. เกมการแข่งขันแข่งทั้งหมด 5 ข้อ จะมีระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแต่ละข้อจะมาคะแนนเพิ่มขึ้นตามระดับความยาก

ข้อ 1 วิเคราะห์จากโจทย์ง่าย 1 คะแนน
ข้อ 2 วิเคราะห์จากโจทย์ปานกลาง 2 คะแนน
ข้อ 3 วิเคราะห์จากสิ่งของ 5 อย่าง 3 คะแนน
ข้อ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์แกะดำจากของ 1 อย่าง 3 คะแนน
ข้อ 5 วิเคราะห์ 2 ชั้น 9 คะแนน

2. ช่วงจับแกะ เป็นการจับคู่ให้ได้ทั้งหมด 4 คู่ และแกะดำ 1 ตัว เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาท เหมือนเดิม
3. นอกจากเนื้อหา สาระ ความรู้แล้ว รายการจะเน้นความสนุกสนาน และความตื่นตาตื่นใจจากโชว์ และคุณโก๊ะตี๋อีกด้วย

www.broadcastthai.com