บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด 55 อาคารเดลต้าเฮาส์ ชั้น 1 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โทร : 02-248-2000 แฟ็กซ์ : 02-248-2024