พิกุลทอง
คาแรคเตอร์ :
เจ้าหญิงแสนสวยแห่งเมืองสัณนุราช ผู้มีจิตใจงดงาม
ยามพูดจะมีพิกุลทองลอยออกมา
   
พิชัยมงกุฎ
คาแรคเตอร์ :
แห่งเมืองกุตารนคร ผู้เก็บผอบเจ้าหญิงพิกุลทองได้
   

ไอ้จ้อย
คาแรคเตอร์ :
มหาดเล็กผู้ติดตามเจ้าชายพิชัยมงกุฎ
   
อุษณะ
คาแรคเตอร์ :
พญาแร้งผู้มีฤทธิ์อาคม สามารถแปลงร่างเป็นคนได้ ต้องการเจ้าหญิงพิกุลทองมาเป็นชายา
   

พิศนุปักษี
คาแรคเตอร์ :
แร้งขันทีที่ปรึกษาของพญาแร้ง มีฤทธิ์แปลงเป็นคนได้
   
แร้งบาก+แร้งลาย
คาแรคเตอร์ :
สมุนของพญาแร้ง โง่ ทึ่ม เป็นที่สุด
   

กาดำ
คาแรคเตอร์ :
เจ้ากาผู้อาภัพ ร้องเพลงไม่เพราะ แต่อยากเป็นนักร้อง เป็นผู้ที่คอยติดตามช่วยเหลือเจ้าหญิงพิกุลทอง
   
นกเค้าแมว
คาแรคเตอร์ :
ครูสอนร้องเพลง เป็นที่เคารพและเชื่อฟังของพวกนก
   

นกแก้ว
คาแรคเตอร์ :
นกแก้วขี้โอ่ รูปหล่อ ชอบคุยโอ้อวด
   
หงส์หยก
คาแรคเตอร์ :
นกน้อยนักร้องนำ เสียงดี ที่เจ้ากาดำแอบชอบอยู่
   

พระนางกาขาว
คาแรคเตอร์ :
นางยักษ์ผู้มีอาคม หลงรักเจ้าชายพิชัยมงกุฎจนอยากจะได้เป็นพระสวามีโดยไม่สนใจคำทัดทานของใครทั้งสิ้น
   
เสนาเป็ด
คาแรคเตอร์ :
เป็ดเจ้าเล่ห์ ลูกสมุนของพระนางกาขาว
   
www.broadcastthai.com