งานบุญ...ไม่เคยพลาด

     เมื่อวันก่อน คุณอรุโณชา ภาณุพันธ์ บอสใหญ่ค่าย บรอดาซท์ ไทย เทเลวิชั่น ในฐานะรองประธานกรรมการ แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีอันเชิญและร่วมนมัสการพร้อมทั้งสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอันเชิญมาจากประเทศ ศรีลังกา เพื่อประดิษฐานที่องค์พระเจดีย์ วัดเสมียนนารี เป็นการถาวร ณ มณฑลพิธีวัดเสมียนนารี