รับสมัครผู้แข่งขันที่มีความสามารถในการแต่งกลอนสด ..... เพื่อแข่งขันในรายการ

     ว่ากลอนสด สดจริง ไม่อิงแต่ง
มีพลิกแพลง แสดงศิลป์ ศาสตร์ภาษา
สื่ออักษร สัมผัสเสียง และลีลา
ถ้าเก่งนัก เก่งหนา มาเจอกัน


ถ้าคุณมีศิลปะในเชิงกลอน เราขอรู้จักคน ส่งชื่อและประวัติส่วนตัวมาที่
บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่นจำกัด
โทร 0-2248-2000 ต่อ 191
************************************