ประมวลภาพเบื้องหลังละครบ่วง ฉากนุ่นซึ้งจัด โฬมบวชให้ (บ่วง)