ประมวลภาพเบื้องหลังละครบ่วง ฉากรักแรกพบโฬมริต้า (บ่วง)