ภาพเบื้องหลังละครเพลิงรักเพลิงแค้น ตอนที่ 13 (เพลิงรักเพลิงแค้น)