ประมวลภาพเบื้องหลังละครสัมผัสพิศวง ตอนละอาย (สัมผัสพิศวง)