ตัวอย่าง สุดฟ้าท้าโลก ตอนที่ 4 ออกอากาศวันที่ 11-08-2556 เวลา 23.30 น. (สุดฟ้าท้าโลก)