ตัวอย่าง Go for Speed 3 ออกอากาศวันที่ 02-01-2554 เวลา 08.20 น. (Go for Speed)