พี่จะตีนะเนยep10 | เธอคือแก๊งวัดพลุ และเป็นของเราคนเดียว (พี่จะตีนะเนย)