สัมผัสพิศวงThesense | ชีวิตที่มีรับแต่อย่างเดียวจะทำให้คนเราหลงในอัตตา (สัมผัสพิศวง)