สัมผัสพิศวงThesense | เติมรู้ เติมเห็น (สัมผัสพิศวง)