พี่จะตีนะเนยfinalep | เรายอมเจ็บ ยอมเสียสละไปจากเธอเอง แต่เราขอแค่เจอเธออีกครั้งได้ไหม (พี่จะตีนะเนย)