entry image

คุณพลเค้าไม่ยอมให้เข้าใกล้ พี่สมรศรีก็เลยเว้นระยะให้นิดนึงครับ ประมาณ 11 เซนติเมตร เพราะพุธนี้ #ดวงใจในมนตราep11 พอดีเลย 😎 พบกัน 20.20 น. ช่อง3กด33 คร้าบ #ดวงใจในมนตรา #broadcastthaitv #Ch3Thailand