entry image

Happy New Year นะค๊าาา 🎉🎊 อะไรที่ไม่ดีก็ขอทิ้งไว้ที่ปีนี้ แล้วก็เริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข 🥰💝 ฝาก #บุพเพร้อยร้าย 💘 กันด้วยนะคะ ได้ดูกันแน่นอนในปีหน้า 😉 #ช่อง3กด33 #broadcastthaitv @marinaemmb