entry image

"แม่นายหน่อง-อรุโณชา" เข้าร่วมงาน "Thailand Master Youth 3" พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ THAILAND MASTER YOUTH 3 สาขา "ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชน" ครับผม #broadcastthaitv