รางวัล STAR ENTERTAINMENT AWARD : ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม แรงเงา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) : รางวัลรายการภาพยนตร์การ์ตูนไทยดีเด่นสำหรับเยาวชน การ์ตูน "ปลาบู่ทอง"

สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ : ละครส่งเสริมวัฒนธรรม ขมิ้นกับปูน

รางวัล สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย : รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น แนวคิด "วิถีไทย" การ์ตูน "ปลาบู่ทอง"

รางวัล สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย : รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น รายการโทรทัศน์ "ขมิ้นกับปูน"

รางวัล TOP AWARD ครั้งที่ 1 : ดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยม บุญรอด

รางวัล สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย : ละครสื่อมวลชนดีเด่น ละครโทรทัศน์ "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"

รางวัล สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย : ละครสื่อมวลชนดีเด่น ละครโทรทัศน์ "น้ำใสใจจริง"

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 18 : ละครเทิดพระเกียรติ ชุดละครสร้างเสริมคุณธรรมตามพระราชดำรัส

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น "ละครสร้างเสริมคุณธรรมตามพระราชดำรัส" สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย