กฟผ.นำเยาชนร่วมค่ายเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 11

     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 11 (EGAT CSR CAMP #11) มีแนวคิดในปีนี้คือ “พอ-เผื่อ-เอื้ออาสา” ซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศและกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โดยกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ จัดขึ้นในวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีเยาวชนนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน

      ในการนี้ นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ได้เป็นประธานเปิดค่ายปฐมนิเทศ โครงการ EGAT CSR CAMP #11 ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าใจถึงภารกิจของ กฟผ ในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านพลังงานโดยภาครวม ตลอดถึงเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและจิตอาสาพร้อมการลงมือปฏิบัติจริงกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และโครงการจิตอาสาพระราชทาน” โดยผู้บรรยายจากคณะวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 ��

     จากนั้นคณะได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งบนเส้นทางปั่นจักรยาน บริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “สัญญาจากก้อนหิน” โดยมีนักแสดงหนุ่ม เอิร์ธ-วิศววิท วงษ์วรรณลภย์ นักแสดงจากละครบุพเพสันนิวาส และละครแรงเงา 2 ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

     นอกจากนี้เยาวชนยังได้ร่วมเสวนาในกิจกรรม “รื่นรมย์เพราะพอเพียง” และกิจกรรม workshop diy “พออยู่ พอใช้” และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งรับมอบทุนสนับสนุนโครงการจาก กฟผ. ให้กับกลุ่มเยาวชนที่เข้าค่ายและได้รับการพิจารณาโครงการฯ ที่นำเสนอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำไปต่อยอดให้กับโครงการฯ อีกด้วย