สนข. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

     สนข. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ และรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการ สนข. เป็นประธานจัดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สนข., น้องโมสต์-วิศรุต และแขกผู้มีเกิยรติ ร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์กิจกรรม เมื่อเร็วๆนี้
#OTP
#รถไฟฟ้ามาหาคนดี