ประมวลภาพโครงการศาสนา ค้ำพะยูง "Green Buddy" (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)