ภาพเดี่ยวอันธิกา (ริต้า - ศรีริต้า เจนเซ่น) (เพลิงรักเพลิงแค้น)