ภาพเดี่ยวอานิก (ปั้นจั่น-ปรมะ) (เพลิงรักเพลิงแค้น)