ภาพเดี่ยวการะเกด ศรีรัตนวดี/เกด (วาววา - ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด) (The Cupids บริษัทรักอุตลุด)