ภาพเดี่ยวเหมยกุย (ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล) (กำไลมาศ)