ประมวลภาพเบื้องหลังละครสัมผัสพิศวง ตอนศรัทธา (สัมผัสพิศวง)