ตัวอย่าง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ เป็นไปไม่ได้ ออกอากาศวันที่ 16-10-2553 เวลา 9.45 น. (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)