สัมผัสพิศวงThesense | คนที่ชอบละเมิดกฎหมาย ก็คือคนที่ได้เปรียบคนอื่นในสังคม (สัมผัสพิศวง)