เรื่องลับหลังep11 | "เบสต์" คือยิงได้ถูกจุด "ทีวี" คงรู้สึกว่าไม่เคยได้รับความเป็นห่วงจากใคร (เรื่องลับหลัง)