ละครเทวดา...สาธุ Ep.67 ตอน สมบัติ [3/3] (เทวดา..สาธุ)