ละครเทวดา...สาธุ Ep.67 ตอน สมบัติ [2/3] (เทวดา..สาธุ)