ละครเทวดา...สาธุ Ep.67 ตอน สมบัติ [1/3] (เทวดา..สาธุ)