พี่หน่อง พี่ไก่ และพันธมิตรที่น่ารัก ขอส่งมอบความห่วงใย (ทั่วไป)